top of page

SRPSKO EVOLUCIONO DRUŠTVO

Društvo je osnovano sa ciljem podsticanja popularizacije nauke i naučne misli, što je preduslov za razvijanje racionalnog, kritičkog i odgovornog odnosa građana prema prirodi i svojoj zajednici, kao i tehnološkog, civilizacijskog i demokratskog napredaka društva. Kao temelj svih oblasti nauke o životu, konceptualna osnova teorije evolucije sadrži više elemenata značajnih za unapređenje materijalnog kvaliteta života ljudi u modernom svetu (u okvirima ekologije, medicine, farmacije, poljoprivrede), ali i za razumevanje osnova humanizma i morala kao društvenih fenomena (poštovanje različitosti uz shvatanje zajedničkog porekla svih živih bića, uključujući ljudsku vrstu).
bottom of page