top of page

Kako se priključiti?

Ukoliko želite da postanete član Srpskog evolucionog društva, molimo Vas da popunite pristupnicu i uplatite godišnju članarinu.
Visina godišnje članarine za 2018. godinu iznosi 1000 dinara, dok godišnja članarina za studente na svim nivoima studija iznosi 500 dinara.
Uplatnica treba da sadrži:
ime, prezime i adresu uplatioca
svrhu uplate sa naznakom: „Godišnja članarina“
primalac: Srpsko evoluciono društvo, Bulevar despota Stefana 142, 11060 Beograd
račun: 200-2866280101033-92 šifra plaćanja je 189
bottom of page